Sa Nou Fè

Nou kwè youn nan mezi yon sosyete se enpòtans li bay tout timoun li yo meyè devlopman posib. Sa nou wè se yon avni ak yon sosyete kote chak timoun ap byen devlope, epi nou envesti nan divès zòn pou fè vizyon sa a reyalize.

What We Support

WKKF wants all children to live a full life with high-quality, early childhood experiences, to grow up in homes with families that have stable, high-quality jobs, and to live in a community where they are nurtured. Our grantmaking supports thriving children, working families and equitable communities. And we continuously learn from our investments and recognize innovation as a catalyst for success.

  • Thriving Children: We support a healthy start and quality learning experiences for all children.
  • Working Families: We invest in efforts to help families obtain stable, high-quality jobs.
  • Equitable Communities: We want all communities to be vibrant, engaged and equitable. 

Embedded within all that we do is our commitment to racial equity, to developing leaders and to engaging communities in solving their own problems. This is all part of our DNA as the Kellogg Foundation.

W.K. Kellogg Foundation

Truth, Racial Healing & Transformation

As a next step to advancing racial equity in the United States, the foundation’s Truth, Racial Healing & Transformation (TRHT) engagements are helping communities embrace racial healing, uproot the unconscious and conscious beliefs in racial hierarchy, address the historic and contemporary effects of racism and bring about transformational and sustainable change.

Learn More About TRHT

Kote nou travay

Fondasyon Kellogg travay toupatou oz Etazini, ann Ayiti, o Meksik, nan zòn nòdès o Brezil ak nan zòn sid ann Afrik epi avèk tribi souvren yo. Kèlkeswa kote nou al kolabore, nou travay avèk panse sa a nan tèt nou: gwo chanjman ki dire lontan kòmanse avèk moun avèk kominote ki mete ansanm pou yo fè pi bon enterè timoun vanse pi devan.

Zòn priyorite

An 2008, fondasyon an te kòmanse konsantre jiska de tyè sibvansyon li bay yo nan plizyè zòn priyorite, pandan l ap kontinye fè pi gran travay sibvansyon li nan tout Etazini ak nan kèk lòt zòn kle.

Nou twouve efò chanjman sosyal n ap fè yo bay pi bon rezilta lè yo travay nan kèk ti zòn piti, nan travay tèt ansanm nèt avèk plizyè kominote pandan yon bon bout tan. Anpil nan kote sa yo, se zòn kote Kellogg gen yon long istwa nan kesyon bay sibvansyon la, se kote Kellogg gen kontak, e nan kèk ka, se kote Kellogg tabli nan zòn nan.

Oz Etazini, zòn priyorite yo se Michigann, Misisipi, Nouvo Meksik ak Nouvo Òleyan. Sou plan entènasyonal, zòn priyorite yo se Mikwo-rejyon ann Ayiti ak o Meksik. Nou pran angajman pou nou travay nan chak zòn priyorite sa yo pandan omwen yon jenerasyon.

Mission Driven Investments

WKKF’s Mission Driven Investments (MDI) program has dedicated $100 million of our endowment for investments in nonprofit and for-profit entities that advance our mission and generate both social and financial returns.

Learn More About MDIView Investments

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg